ข่าวและกิกรรมของเรา
00071  สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ ของกระทรวงอุตสหกรรมในเรื่องอุปกรณ์ป้องกันการโจกรรมรถยนต์
(อ่าน 442)

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (15 กันยายน 2560) คุณนัฐพงษ์ มงคลแก้วพงศภัค (รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ล็อคเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด) ได้ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ ของกระทรวงอุตสหกรรมในเรื่องอุปกรณ์ป้องกันการโจกรรมรถยนต์ ล็อคเทค วิสิฐล็อค ในการเชื่อมต่อ GPS และแผนที่ เพื่อให้รู้ตำแหน่งของรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรมรถยนต์ได้ ซึ่งได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560

จากคุณ :  Locktech by Visitlock  |  15 กันยายน 60  |  เวลา : 2:00:00 PM
E-mail : locktechthailand@gmail.com