ข่าวและกิกรรมของเรา
00041  เข้ามอบกระเช้า นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ อาคารสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
(อ่าน 1171)

เข้ามอบกระเช้า นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ อาคารสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

จากคุณ :  Locktech by Visitlock  |  16 ธันวาคม 57  |  เวลา : 10:17:05 AM
E-mail : locktechthailand@gmail.com